• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Føreropplæring klasse B personbil

Dagens føreropplæring er inndelt i følgende fire trinn:

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs


Alle under 25 år må delta på trafikalt grunnkurs. Kurset må gjennomføres før man kan begynne øvingskjøring, både privat og ved en trafikkskole.
Kurset er i alt på 17 undervisningstimer og går over fire dager. 4 timer omhandler førstehjelp og tiltak ved trafikkulykke (førstehjelpskurs).

Meld deg på Trafikalt grunnkurs her >>
Meld deg på Førstehjelpskurs her >>


Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Trinn 2 dreier seg hovedsaklig om å være i stand til å manøvrere kjøretøyet rent teknisk- bruk av gir, pedaler og rattbruk.  Målet er at eleven skal bli så trygg på dette, at oppmerksomheten kan flyttes fra kjøretøyet til det trafikale. Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime.


Trinn 3: Trafikal del

Her skal eleve lære seg å beherske kjøring i variert trafikk. Vi nevner vikeplikt-plassering-samhandling - feltskifte - rundkjøring  -farsøkningsfelt. Ved avslutningen av trinn 3 skal elevens ferdigheter være slik at kjøringen er tilnærmet selvstendig.

På slutten av dette kommer sikkerhetskurs på bane (glattkjøring).Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime for å avdekke om målet er nådd, før man kan gå videre til trinn 4.


Trinn 4: Avsluttende opplæring
          Her gjennomførers sikkerhetskurs på vei (landevei), kurset er på 13 timer.


VIKTIG. Sikkerhetskurs på bane og vei kommer på slutten av opplæringen. Ordinære kjøretimer skal gjennomførers først. Dette er i tråd med læreplanen og til det beste for elvene .

Les mer om føreropplæring klasse B (personbil) hos Statens Vegvesen

 

Kategorier
 
ÅPNINGSTIDER
Kontoret har åpent:
Onsdag - torsdag  1030  -1530
Fredag: stengt  
     
Kjøretimer:
Man - fre:   07.00 - 19.00

   
 

 
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS