• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Nye endringer for førerkort fra januar 2013

16. februar 2013
 Helseattest kreves fra fylte 75 år

Nå er ditt førerkort gyldig til du fyller 75 år uten noe ekstra attest. Fra du har fylt 75 år, må du ha helseattest fra lege. Legen vurderer din helse og vil normalt skrive ut helseattest for ett, to eller tre år. Så må du til Statens vegvesen for å få utstedt nytt førerkort. Alle rettigheter skal da fremgå direkte i førerkortet.

Mellomtung MC
Det innføres ny førerkortklasse for mellomtung motorsykkel. Den kan tas fra fylte 18 år, og krever opplæring og førerprøve. Du får førerrett på MC med motoreffekt inntil 35kw. I førerkortet benevnes mellomtung motorsykkel med A2.

Aldersgrense for tung MC heves
Minstealder for å ta førerkortfor tung motorsykkel(klasse A) heves fra 21 år til 24 år. Har du hatt førerkort for mellomtung MC i klasse A i to år, kan du ta et obligatorisk kurs på 7 timer og få førerrett i klasse A.

Trehjuls motorsykkel
Klasse A gir førerrett også for tre-hjuls motorsykkel med effekt over 15kw. Har du klasse A1 eller A2, er høyeste effekt 15kw for 3-hjuls motorsykkel uansett hvor gammel du er.

Moped
Den norske mopedklassen M blir internasjonal klasse AM.

Ny aldersgrense for å kjøre lastebil og buss
Aldersgrense for å ta førerkort på lastebil og vogntog - klasse C/CE - er hevet til 21 år. For å ta førerkort for buss - klasse D/DE- er aldersgrensen 24 år.

Førerkort med 15 års gyldighet
Nye førerkort utstedes med en gyldighet på 15 år fram til fylte 75 år. Det er det fysiske førerkortet må skiftes ut ved utløpsdatoen, men du må ikke gå opp til noen prøve. Den nye modellen utstedes bare til førerkortinnehavere eller når du likevel skal skifte ut førerkortet.

Førerkortets utløpsdato står på forsiden, og på baksiden for hver enkelt førerkortklasse.

Tyngre last med opplæring klasse B
Nye regler gir bilførere med førerkort klasse B mulighet til å kjøre med tyngre tilhenger. Betingelsen er at man tar et obligatorisk kurs som er på minst 7 timer på en godkjent trafikkskole. Når opplæringen er meldt inn til Statens vegvesen, får du kode 96. Det er ikke krav om førerprøve.

Den nye koden gjelder for biler og henger i området 3501-4250 kg.
Med klasse B (uten kode 96) kan du fortsatt kjøre bil og tilhenger med samlet vekt på høyst 3500kg. Med klasse B kan du fortsatt kjøre tilhenger på 750kg. Tilhengeren kan også være større så lenge samlet vekt er på høyst 3500kg.
Husk at du fortsatt må være innenfor de tillatte vektene etter bilens vognkort. Dette gjelder tallene for hvor tung tilhenger bilen kan trekke, og hvor mye bil og tilhenger mad last maksimalt kan veie.
På Statens vegvesen sine nettsider er det en tilhengerkalkulator som kan være til hjelp.

Klasse BE
Ny klasse BE begrenses maksimalvekten på tillatt totalvekt på henger til 3500kg. Samlet tillatt totalvekt for bil og tilhenger ligger i området 4251-7000kg. KlasseBE får du etter obligatorisk opplæring og bestått praktisk førerprøve.

Klasse C1E
Selv trekkbilen tilhører klasse B, må du ha klasse C1E når tilhengerens totalvekt overskrider 3500 kg.

Nyheter
 
ÅPNINGSTIDER
Kontoret har åpent:
Onsdag - torsdag  1030  -1530
Fredag: stengt  
     
Kjøretimer:
Man - fre:   07.00 - 19.00

   
 

 
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS