• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Kjøring i tunnel

12. januar 2016
Kjør aldri inn i en tunnel som er stengt med bom eller røde lys.​

Bruk nødtelefonene, ikke mobiltelefon. Operatørene på Statens vegvesens Vegtrafikksentral vil kunne se i hvilken tunnel og hvor i tunnelen du befinner deg via styringssystemet og kan koordinere utrykning og annen hjelp. De vil også stenge tunnelen og stanse trafikken

Bruk brannslukkingsapparatene i tunnelen ved brann. Dette vil sørge for at brannalarmen utløses på vegtrafikksentralen og tunnelen stenges.

I en ett-løpstunnel der trafikken går i begge retninger
  1. Vurder situasjonen, om mulig kjør ut av tunnelen, om nødvendig, snu og kjør tilbake, får du beskjed om å snu må du alltid snu.
  2. Varsle møtende trafikk.
  3. Når du kommer ut, varsle Statens vegvesens vegtrafikksentral om situasjonen gjennom nødtelefon.Vurderer du det for farlig å snu og kjøre ut, forlat bilen på siden av veien med nødblink på, og kom deg til utgangen, ved nødstasjonene er det skilt som viser avstand til utgangene.

I en to-løpstunnel der all trafikk går i samme retning i hvert løp:
  1. Ikke snu, dette medfører fare.
  2. Forlat bilen og kom deg til nærmeste nødutgang, nødutgangen leder inn i en gang som går imellom de to tunnel-løpene. Vær forsiktig når du går inn i det andre løpet. 
Nyheter
 
ÅPNINGSTIDER
Kontoret har åpent:
Onsdag - torsdag  1030  -1530
Fredag: stengt  
     
Kjøretimer:
Man - fre:   07.00 - 19.00

   
 

 
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS