Trafikalt grunnkurs og mørkedemonstrasjon

Trafikalt grunnkurs :

Kurset er for de mellom 15 og 25 år.
Kurset må gjennomføres før du starter øvelses kjøring privat eller ved en kjøreskole. Tar du grunnkurs i tidsrommet 16. mars - 31. okt, må du gjennomføre mørkedemonstrasjon før du kan øvelseskjøre videre

Er du over 25 år, da er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs, og kan kjøre uten bevis. Husk å ta med deg gyldig legitimasjon. Du må gjennomføre førstehjelp og mørkekjøring, men kan ta kjøretimer før dette gjennomføres. Mørkekjøring kan gjennomføres etter førerprøve dersom du tar oppkjøring i tidsrommet 16.mars - 31. okt.

.

Ta kontakt

Adresse

Linderudveien 2/Linderud T-banestasjon

0594 Oslo

417 65 209

linderud.trafikkskole@online.no